ODWIERTY GEOLOGICZNE

Świadczymy usługi wiertnicze dołowe, które obejmują otwory wiertnicze:
  • badawcze,
  • geologiczne,
  • hydrogeologiczne,
  • kontrolno drenażowe,
  • rozpoznanie strefy otworu z powierzchni,
  • odwierty pod czujniki i rozwarstwienie,
  • do badań parametrów geomechanicznych skał.
Dział wiertniczy przygotowany jest także do wykonania otworów strzałowych do szybików, zbiorników retencyjnych oraz badawczo – technicznych do rozpoznania wentylacyjnego i gazowego.

Wyposażeni jesteśmy w nowoczesny osprzęt do wykonywania prac wiertniczych w postaci wiertnic stacjonarnych do długich, kierunkowych otworów wiertniczych.

Wszystkie nasze urządzenia wiertnicze przystosowane są do pracy w warunkach zagrożenia gazowego. Posiadają stosowne deklaracje zgodności pozwalające bezpiecznie pracować w warunkach zagrożenia wybuchowego.

Szczegółowe informacje: Ryszard Jędrusiak, +48 782 707 807

Copyright © 2011 DESIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.