W swoim profilu działalności oferujemy m.in.:
  • usługi w warunkach dołowych kopalni z zakresu branży górniczo-budowlanej i elektryczno-teletechnicznej,
  • usługi wiertnicze dołowe (m.in. wykonywanie otworów geologiczno-poszukiwawczych z rdzeniem, otworów hydrogeologicznych, otworów technicznych małośrednicowych),
  • ochrona przeciwpożarowa maszyn, ciągów technologicznych i urządzeń przemysłowych na podstawie licencji ANSUL,
  • jako dealer ISUZU oprócz sprzedaży oraz serwisu dokonujemy również adaptacji pojazdów spełniających wymagania do pracy w dołowych wyrobiskach niezagrożonych wybuchem metanu,
  • produkcję wąskotorowych lokomotyw dołowych (trakcyjnych, spalinowych i akumulatorowych) spełniających wymagania pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych,
  • serwis, obsługę, modernizację oraz remonty urządzeń górniczych, naprawę maszyn i urządzeń przemysłowych oraz szynowych urządzeń transportowych w górnictwie,
  • sprzedaż, montaż i serwis urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych z zastosowaniem do maszyn oraz budynków.

Jako nowoczesna firma postawiliśmy na rozwój, co owocuje szybko poszerzającym się zakresem działalności. Kładziemy duży nacisk na wysoki poziom jakości oferowanych usług.

Dysponując wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą z wymaganymi uprawnieniami oraz biurem konstrukcyjno projektowym gwarantujemy profesjonalną i kompleksową jakość usług takich jak: projektowanie, montaż, serwis oraz uzyskanie stosownych dopuszczeń do pracy w określonych warunkach.

Dzięki fachowej wiedzy całego zespołu, rzetelna i terminowa realizacja powierzonych zadań owocuje zadowoleniem licznych zleceniodawców.

Copyright © 2011 DESIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.