SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
SYSTEM TŁUMIENIA OGNIA SAPPHIRE™

System SAPPHIRE™ służy do tłumienia ognia. Środkiem gaśniczym jest 3M™ Novec™ 1230 w postaci cieczy nieszkodliwej dla urządzeń elektronicznych.

Obszary zastosowania systemu SAPPHIRE™ to:
 • banki informacji elektronicznych,
 • telekomunikacja,
 • biblioteki,
 • pomieszczenia ze sprzętem elektronicznym czułym na zmieniające się warunki otoczenia,
 • hale przemysłowe,
 • pojazdy sportowe,
 • pojazdy i urządzenia użytkowane w przemyśle zbrojeniowym,
 • maszynownie statków,
 • pojazdy transportowe włącznie z pojazdami do przewozu ludności,
 • bankomaty.


Środek gaśniczy 3M™ Novec™ 1230 jest cieczą nieszkodliwą dla ludzi i otoczenia, która w pełni zastępuje wycofywany już z obiegu halon.
Środek ten, został stworzony do gaszenia pożarów klasy:
 • A - materiałów palnych takich jak: guma, papier czy tworzywa sztuczne,
 • B - palnych cieczy i gazów takich jak: olej napędowy, ciecze hydrauliczne, oleje i smary
 • C - obejmujących urządzenia elektryczne pod napięciem
Właściwości środka gaśniczego 3M™ Novec™ 1230 pozwalają zatem na zastosowanie go w miejscach, gdzie nie mogą zostać użyte:
 • substancje przewodzące prąd elektryczny,
 • środki gaśnicze w formie proszkowej,
 • toksyczne środki gaśnicze.
Ciągłą kontrolę obiektu zapewnia system automatycznej detekcji AUTOPULSE. Automatyczne uruchomienie instalacji gaśniczej następuje po otrzymaniu sygnału z miejscowych detektorów temperatury.

Szczegółowe informacje: Krzysztof Kuciejczyk, +48 663 663 302

Copyright © 2011 DESIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.