SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
SCHEMAT DZIAŁANIA

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


W animacji przedstawiono kolejne etapy zadziałania Systemu Bliźniaczego LT-A-101/LVS od momentu wykrycia pożaru do momentu uruchomienia systemu LVS schładzającego elementy. Zaraz po zaistnieniu pożaru liniowy przewód detekcji wykrywa go i przesyła sygnał do modułu kontrolnego systemu automatycznej detekcji Checkfire. Po otrzymaniu sygnału moduł kontrolny uruchamia instalację LT-A-101 tłumiącej ogień. Następnie System LVS chłodzi rozgrzane elementy maszyny uniemożliwiając powstanie pożaru wtórnego.

Copyright © 2011 DESIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.